Oprichting Vereniging HWR

Zoals u misschien gezien of gehoord heeft hebben wij op 1 september 2016 de vereniging H.W.R. opgericht. H.W.R. staat voor Haddock Watersport Recreatie.
De vereniging ontleent zijn bestaansrecht aan een groep enthousiaste leden, die de recreatie in de ruimste zin des woords een warm hart toedragen en de  doelstelling van de vereniging is op diverse manieren watersport en recreatie te bedrijven in volle harmonie.
Een andere doelstelling is om elkaar te informeren over o.a. de kwaliteit van het water, sluistijden, maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. de omgeving, eventuele voorkomende problematiek rondom de haven, verbetering van voorzieningen etc.
Om deze doelstellingen gestalte te geven worden er gedurende het gehele jaar diverse activiteiten georganiseerd. Dit kunnen vaartochten, gezellige bijeenkomsten, cursussen en info avonden zijn. Iedereen is vrij om aan deze activiteiten deel te nemen. De activiteiten zijn bedoelt ter ondersteuning en bevordering van de goede sfeer en het onderhouden van de onderlinge sociale contacten binnen de haven.
Suggesties en initiatieven zijn dan ook van harte welkom!

 • Verder gaan we u informeren over:
 • De ontwikkeling van het Weerwater
 • De toekomstige vergroening
 • Waterkwaliteit, denk hierbij aan waterplanten
 • De ontwikkelingen rondom de Floriade 2022
 • Diverse recreatieve activiteiten

Deze informatie zullen wij delen via deze website, onze facebookpagina: www.facebook.com/Haddock.watersport, het informatiebord in de ontvangsthal van Haddock en door een paar keer per jaar een mailing te versturen per email.     

Bent u betrokken bij de Almeerse watersport- en recreatie en wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom ’t Weerwater?  Dan houden wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen d.m.v. het versturen van een nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen dan verzoeken we u ons een mailtje te sturen via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

verenigingHWR

 

Verslag eerste ledenvergadering vereniging HWR 1 november 2016

Op 1 november jl. vond de eerste ledenvergadering van de vereniging Haddock Watersport Recreatie plaats bij Haddock.
De opkomst was groot, ongeveer 80 personen hadden zich verzameld in de grote zaal bij Haddock. De voorzitter van de vergadering, Harrie van Oorschot, heette iedereen welkom, opende de vergadering met een inleiding en vertelde welke punten er op de agenda stonden voor deze avond.    
Vervolgens werd wethouder Herrema geïntroduceerd als eerste spreker. Meneer Herrema gaf een presentatie over de plannen voor de Floriade, maar gaf geen concreet antwoord op de vraag hoe de toekomst er voor Haddock, de ligplaatshouders van de jachthaven en de Almeerse watersportrecreant uit zal gaan zien.  
Tijdens de presentatie werd nogmaals gewezen op het verzoek om vragen te bewaren tot het einde van de vergadering.
De tweede spreker was Lisan Kox, die vertelde en een presentatie gaf over de Stichting Leisure Belangen Almere, de kijk van de stichting op de ontwikkelingen rondom het Weerwater, de Almeerse recreatie en de rol en doelen van deze stichting hierin.
Als derde en laatste spreker was architect Bert Hulst uitgenodigd. Hij gaf een presentatie over het belang van water in de wereld en met name ’t Weerwater. 

Daarna was er ruimte voor vragen uit het publiek. Vragen die o.a. gesteld werden waren:

 • Wat wordt de hoogte van de nieuwe bruggen?
 • Wat wordt er gedaan om het Weerwater bevaarbaar te houden m.b.t. de aanhoudende overlast van waterplanten?
 • Kan de botenstalling van Haddock blijven op de plek die daar nu voor in gebruik is?
 • Is er in de plannen van de Floriade plaats voor ligplaatsen voor niet-duurzame schepen in de jachthaven van Haddock? 
 • Waarom is precies deze plaats gekozen voor de Floriade?

Op de meeste vragen kregen de mensen helaas geen concrete antwoorden, zelfs op de vraag over de hoogte van de bruggen moest wethouder Herrema het antwoord schuldig blijven. Op de vraag hoe het nu verder moet gaf Herrema aan dat dat afhankelijk is van het verloop van de onderhandelingen tussen Haddock Watersport en de Gemeente Almere. 

De vergadering werd besloten met het verzoek aan de gasten om de vragen die nog onbehandeld waren door te sturen naar Haddock. Deze vragen zullen verzameld worden en naar aanleiding hiervan worden de agendapunten voor de volgende vergadering opgesteld.
De volgende vergadering staat gepland voor 21 februari 2017 om 19.30 uur.

Haddock Watersport
Archerpad 8 - 10
1324 ZZ Almere
Tel: 036 – 5330646
Mail: info@haddockwatersport.nl

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief