Wie het Haddock-nieuws een beetje gevolgd heeft de afgelopen maanden weet dat het vinden van een oplossing voor de ligplaatshouders van Haddock na 1 mei 2019 een ingewikkelde kwestie is.

Na een hoop inspanningen van een groep woordvoerders, ligplaatshouders, de eigenaar van Haddock Philippe van Thiel en een aantal politieke partijen is het onderwerp meerdere malen op de Politieke agenda beland en hebben de ligplaatshouders nu uitstel gekregen voor het weghalen van de boten uit de haven aan ’t Weerwater. De mensen die een ligplaats hadden bij Haddock Watersport mogen, na het vertrek van Haddock als bedrijf, deze zomer de boot toch laten liggen, in ieder geval tot 30 september 2019.

Wat er voor deze boten na 30 september 2019 geregeld kan worden daar wordt nog druk over vergaderd en er worden verschillende locaties onderzocht, als er nieuws hierover is zullen we dat op deze plaats zeker melden.

De allerlaatste ontwikkeling is dat er, in tegenstelling tot wat er een paar weken geleden door de gemeente werd gezegd, toch een aantal voorzieningen gehandhaafd kunnen blijven in de voormalige haven van Haddock, wat het laten liggen van de boten een stuk comfortabeler maakt. Ligplaatshouders worden hierover snel nader geïnformeerd.