Hoe het allemaal begon met een zeilschooltje aan ‘t Weerwater….

In 1987 begint Philippe van Thiel, de eigenaar van Haddock Watersport, een zeilschooltje op een stuk land aan ‘t Weerwater in Almere.
Er zijn op dat moment nog vrijwel geen watersportvoorzieningen in deze jonge, snel groeiende stad en zo komt Philippe als eerste op het idee om een zeilschool te beginnen. In eerste instantie is de naam ‘Zeilschool voor de wind’.
Met een paar Optimisten en Varuna’s, een aantal instructeurs en drie zeecontainers wordt het eerste seizoen gestart. De instructeurs staan wekelijks op de markt met een zeilbootje en een stapel folders om de eerste cursisten te ronselen. Twee zeecontainers worden gebruikt als opslag voor de materialen en de derde doet dienst als bar.

Al snel wordt er op het dan nog redelijk onbeschutte Weerwater in weer en wind zeilles gegeven door een enthousiaste ploeg instructeurs. Het cursusaanbod wordt uitgebreid met windsurf- en kanolessen en er komen kennismakingscursussen die deels gesponsord door de gemeente Almere zodat ook de minderbedeelde kinderen kennis kunnen maken met de watersport.
Na een aantal jaren cursussen draaien worden de inmiddels beroemde watersport- en zeilkampen toegevoegd aan het programma. Een gouden greep die er voor zorgt dat er een trouwe groep cursisten ontstaat die jaar na jaar terugkomt voor meer waterpret.

In 1989 wordt de naam van het snel groeiende bedrijf veranderd in ‘Haddock Watersport’, naar kapitein Haddock uit de strip Kuifje. Karakters uit deze strip zijn nog steeds terug te vinden in het interieur, het lesmateriaal, op de menukaart etc.

Hoe Haddock uitgroeide tot watersportcentrum met horeca & overnachtingsmogelijkheden

Zodra de eerste steigers in het water liggen komen er Almeerders die in het bezit zijn van een bootje  aanleggen. Zo ontstaat het idee om Haddock uit te breiden met een jachthaven. Er worden meer steigers aangeschaft, ligplaatsen gemaakt, een trailerhelling aangelegd en contracten opgesteld. Ook de jachthaven wordt een succes en zorgt voor een constante aanloop van gasten.

Binnen een paar jaar is Haddock Watersport een begrip in Almere en zijn de zeilschool en jachthaven zo ver gegroeid dat het tijd wordt om de container-bar te vervangen voor een echte horecavoorziening.  In 1994 wordt het eerste gedeelte van een prachtig pand gebouwd dat dienst gaat doen als restaurant, woonhuis voor Philippe, kantoor en kleedruimte. Al snel draait ook het restaurant lekker en ontvangt Haddock gasten voor lunch, borrel en diner. Zo af en toe wordt het restaurant afgehuurd voor een feestje, wat weer een nieuwe ontwikkeling voort brengt en er toe leid dat het pand in 1997 alweer uitgebouwd wordt met een zaaltje voor bruiloften, vergaderingen en presentaties. Als ook dit goed blijkt te lopen volgt er in 2001 een tweede, grotere, zaal.

Zo draait Haddock een aantal jaren als watersportcentrum met zeilschool, jachthaven en restaurant met zaalverhuur. Tot Philippe in 2009 op een oude IJsselaak stuit die te koop wordt aangeboden en het idee ontstaat om deze te verbouwen tot een onderkomen met slaapplaatsen. Van het een komt het ander, in 2009 en 2010 worden er waterbungalows aangeschaft en verbouwd. In 2011 beschikt Haddock over een Bed & Breakfast bestaande uit acht waterbungalows, een woonboot en twee blokhutten.

Haddock is inmiddels een flink bedrijf geworden maar toch heerst er nog steeds de gezellige, gemoedelijke sfeer van de beginjaren. Het is hollen of stilstaan, maar nooit saai! In de winter brand de kachel in het restaurant en kan er geschaatst worden in de haven, in de zomer komt het voor dat op hetzelfde moment een huwelijk wordt voltrokken in de ene zaal, er een groep aan het vergaderen is in de andere zaal, op het terrein een groep kinderen aan het survivallen is en op het water een bedrijfsuitje zeilen plaats vindt.

Waarom we onze geliefde locatie aan ‘t Weerwater moesten verlaten…

En dan zijn daar in 2012 opeens plannen voor een Floriade in Almere in 2022…. Dwars over ons mooie Haddock-eiland verschijnen op tekeningen en maquettes kleurige lappendekens van planten, bomen en bloemen, maar ook een complete woonwijk, flats, kassen, huizen, winkels… Philippe vraagt zich af hoe hij zijn mooie bedrijf draaiende kan houden, met name in de aanloop naar en tijdens de bouw van dit megaproject. Maar hij ziet ook al snel kansen en staat positief tegenover het idee van een compleet groene en duurzame wijk op deze plek. Hij besluit dat hij mee wil ontwikkelen en staat open voor het verduurzamen en vergroenen van Haddock, om op deze locatie te kunnen blijven bestaan.

Zes jaar lang is hier samen met de gemeente Almere over nagedacht, gesproken, gepland, onderzocht en gevochten. Al die tijd waren Philippe en medewerkers er van overtuigd dat het wel goed zou komen en dat Haddock kon blijven.
Maar uiteindelijk kwamen we er niet uit met de gemeente en moest Philippe in het najaar van 2018 alsnog de moeilijke beslissing nemen om de door hem, zijn medewerkers, ligplaatshouders, cursisten en zo veel andere Almeerders, zo geliefde locatie aan ‘t Weerwater, de gebouwen én de jachthaven te verkopen aan de gemeente Almere.

En hoe het nu gaat met Haddock!

En toen.…? Was dat het einde van Haddock Watersport?
Nee natuurlijk niet! Nadat Philippe van de eerste schrik bekomen was is hij, zoals een echte ondernemer betaamd en met nieuwe strijdlust, op zoek gegaan naar een nieuwe plek voor een Haddock Watersport 2.0!
Zeilschool Haddock en Haddock Horeca draaien sinds het voorjaar van 2019 gewoon door, alleen zijn we verhuisd naar Almere Haven. Windsurfvereniging Centraal heeft een heel mooi stukje grond met een gezellige beachbar aan de Gooimeerdijk, waar we vanaf 1 mei 2019 samen met hen gebruik van maken.

Ook hebben we voor onze Bed & Breakfast een prachtig pand gekocht waar we sinds de zomer van 2019 kamers verhuren en hebben we een nieuwe botenwerf aan de Vaart waar sinds het najaar van 2019 schepen en voertuigen kunnen worden gestald.

Voor de jachthaven hebben we een locatie op het oog aan de Noorderplassen die minstens zo mooi is als onze oude locatie aan ‘t Weerwater. Daar zou Haddock een compleet nieuwe, duurzame jachthaven willen bouwen en daarvoor zijn de plannen al uitgewerkt en een tijd geleden ingedient bij de gemeente Almere.
Dat er behoefte is aan een nieuwe binnendijkse jachthaven in Almere is overduidelijk. Er zijn dan ook de afgelopen tijd allerlei locatie-onderzoeken gedaan door zowel de gemeente als onafhankelijke onderzoeksbureaus. Het is een lang proces en wij kunnen momenteel niet veel meer dan afwachten tot er van de gemeente uit verdere beslissingen worden genomen.
Op het moment dat er een startsein gegeven wordt voor de bouw van een haven aan de Noorderplassen zullen we onze plannen opnieuw onder de aandacht brengen en in de tussentijd blijven we de plannen verder uitwerken en de ontwikkelingen op de voet volgen.

Wij hopen u in de toekomst welkom te kunnen heten in onze nieuwe haven met restaurant en zeilschool aan de Noorderplassen!
Tot die tijd houden we u via deze pagina op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.