Botenwerf & stalling

Onderdeel van Haddock Watersport is de botenwerf aan de Damsluisweg 21 op bedrijventerrein de Vaart. Wij bieden buitenstalling en overdekte werkstalling aan. Uw object kan worden gestald voor een jaar, winter óf voor een bepaalde periode voor opknapwerkzaamheden. Ook kunnen wij onderhoud doen en diverse reparaties uitvoeren aan uw boot. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf werkzaamheden aan de boot uit te voeren. Het terrein grenst aan het water en is voorzien van een trailerhelling, tentloods, aanlegsteigers, zeecontainers voor opslag, sanitair en camerabeveiliging.

U kunt bij ons terecht voor stalling van uw boot, maar ook voor stalling van een boottrailer, camper, motor, foodtruck bent u van harte welkom.

Werkzaamheden

We zijn een full-service werf met ervaren vakmensen in dienst. Wij bieden reparatie en onderhoud aan voor diverse boten en motoren. Denk hierbij aan het schilderen of in de antifouling zetten van uw boot, laswerkzaamheden, boot- of motorreparaties en motoronderhoud.
Natuurlijk kunt u op de werf zelf ook werkzaamheden aan uw schip of voertuig uitvoeren zoals schilderen en lassen. Graag overleggen wij met u welke werkzaamheden u in de planning heeft en aan de hand daarvan kiezen we de plaats waar uw object komt te staan op het terrein.
Werkzaamheden door andere partijen dan u zelf dienen altijd in overleg met ons plaats te vinden.

Afvoeren & berging van schepen

Als uw auto niet meer te repareren of het repareren niet meer waard is brengt u hem naar de sloop. Maar wat gebeurt er eigenlijk met boten die niet meer op te knappen of de moeite van het opknappen niet meer waard zijn? Helaas worden schepen die oud, niet meer te repareren, of te duur geworden zijn veel te vaak achtergelaten in sloten of gemeentehaventjes. Daar kijkt er niemand meer naar om en op den duur belanden dit soort schepen regelmatig op de bodem.
Op het moment dat zo’n boot geborgen moet worden brengt dit voor de eigenaar of de gemeente hoge kosten met zich mee. Ook veroorzaken verwaarloosde en half gezonken schepen grote problemen voor het milieu. U kunt zich vast voorstellen wat er aan brandstof, smeerolie en andere giftige stoffen in het milieu terecht komt op het moment dat een scheepswrak langzaam vergaat op of onder water.
Als een verwaarloosd en/of verlaten schip echter uit het water wordt gehaald voordat of zo snel mogelijk nadat het gezonken is kunnen de materialen nog hergebruikt of in ieder geval op een duurzame manier afgevoerd worden. Haddock Watersport zet zich daarom in om op de botenwerf oude schepen een tweede leven te geven en/of te demonteren. De materialen die overblijven na demontage van het schip worden zoveel mogelijk hergebruikt. Wat niet bruikbaar meer is zullen we op een zo milieuvriendelijke manier als mogelijk afvoeren. Heeft u een schip dat afgevoerd moet worden of heeft u een verwaarloosde en verlaten boot ergens zien liggen? Neem dan contact met ons op, dan gaan we samen met u bekijken of we de boot kunnen bergen en afvoeren.

Heeft u interesse in een van bovenstaande mogelijkheden en wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op, telefonisch via 036 – 5330646, per mail: info@haddockwatersport.nl of gebruik het contactformulier.